Odcinkowy pomiar prędkości na budowanej autostradzie A1 zbierał żniwo wśród kierowców. Na chwilę obecną system odcinkowego pomiaru prędkości nie rejestruje przekroczeń obowiązujących limitów prędkości na ok. 40-kilometrowym odcinku przyszłej A1 pomiędzy Kamieńskiem a Mykanowem. Dezaktywacja systemu wynikła ze zmiany organizacji ruchu na drodze A1 w okolicach Radomska. To właśnie tam trwa obecnie rozbiórka około 250 metrów tymczasowej nawierzchni w miejscu dawnego skrzyżowania DK1 i DK42. Wyłączenie najdłuższego odcinka pomiarowego nie spowodowała jednak zmiana ograniczeń. Nadal jest tam limit do 70 km/h. Na 16 km odcinku pomiędzy Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim odcinkowy pomiar prędkości nadal działa.

Kamery, które do tej pory patrolowały 40 km fragment, będą zagospodarowane przez Główny Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Na razie nie podjęto decyzji o dalszych losach urządzeń. Odcinkowe pomiary prędkości okazały się nad wyraz skuteczne. Na autostradzie A1 wyłapały ponad 350 tysięcy wykroczeń. Na budowanej autostradzie A1 do 2 września 2021 r. zarejestrowały 352,7 tys. naruszeń. W 280,7 tys. sprawach zatwierdzono wezwania, które są przesyłane właścicielom pojazdów oraz zatwierdzono 80,3 tys. mandatów.