Kongres Nowej Mobilności, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź, zgromadził rekordową liczbę 1000 uczestników, w tym kilkuset przedstawicieli administracji centralnej, samorządów, ekspertów i praktyków rynku e-mobility oraz kilkudziesięciu wystawców. Rangę wydarzenia podniosły zapewnienia jakie padły z ust przedstawicieli ministerstw i innych krajowych organizacji.

Najlepszym tego przykładem może być zapewnienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o przyznaniu dodatkowych funduszy na program „Mój elektryk”. - Program „Mój elektryk” rozpoczął się kilka tygodni temu, ale już teraz otrzymaliśmy 800 wniosków na łączną kwotę 16 mln. Średnia wysokość dotacji to 20 tys. zł. Niebawem rozpoczną się także dopłaty do leasingu dla pojazdów firmowych. Kolejnym krokiem będzie wsparcie w postaci dotacji dla infrastruktury ładowania – powiedział Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW. Zaznaczył również, że budżet projektu zostanie zasilony dodatkową kwotą 200 mln zł, a nabór dla beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców rozpocznie się jeszcze w październiku.

Renaukt Zoe

Na Kongresie, przedstawiciele PSPA zaprezentowali raport zawierający propozycję wsparcia rynku używanych samochodów elektrycznych. - Polski park samochodów jest jednym z najstarszych i największych w Unii Europejskiej – liczy prawie 19 mln szt. Zdecydowana większość z nich pochodzi i będzie pochodzić z eksportu – wielu Polaków po prostu nie stać na zakup nowego pojazdu. Dlatego chcemy zainicjować dyskusję nad wdrożeniem instrumentów zachęcających do nabycia zeroemisyjnych pojazdów używanych. W pierwszej kolejności powinien być to system dotacji ze środków NFOŚiGW, zaś w kolejnych etapach – regulacje pozwalające ograniczyć import najstarszych, najbardziej emisyjnych samochodów spalinowych. Wszystko po to, abyśmy przestali być złomowiskiem Europy – wyjaśnił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.