Ustawa o elektromobilności wreszcie na rządzie

Ministerstwo Energii przekazało pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Resort prosi o pilne rozpatrzenie dokumentu.

Publikacja: 19.12.2017 16:27

Ustawa o elektromobilności wreszcie na rządzie

Foto: 123RF

Resort energii zwrócił się prośbą o rozpatrzenie projektu na najbliższym posiedzeniu rządu, powołując się prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie braku implementacji przez Polskę Dyrektywy 2014/94/UE oraz możliwą skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Głównym celem ustawy jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa obliguje kraje członkowskie do budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania sprężonego (CNG) i skroplonego (LNG) gazu ziemnego.

W przyjętych 29 marca br. przez Radę Ministrów Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych założono, że do 2020 r. sieć bazowa w Polsce ma liczyć ok. 6 tys. punktów ładowania i 70 stacji tankowania CNG. Implementująca dyrektywę Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma uregulować nowo powstający rynek i umożliwić wypełnienie zobowiązań.

Problem jest jednak tempo procedowania Ustawy. Komisja Europejska już w lipcu br. wezwała Polskę do przyspieszenia prac i przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy.

„Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności” – podano wówczas w komunikacie. KE później wycofała się z ostrzeżenia, ale poinformowała, że jeżeli Polska nie wywiąże się z obowiązku, grozi jej sprawa w unijnym Trybunale Sprawiedliwości.

Ministerstwo Energii, powołując się na prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie braku implementacji przez Rzeczpospolitą Polską przedmiotowej dyrektywy oraz intencję KE wniesienia skargi w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE w I kwartale 2018 r., wniosło o procedowanie uchwalonego przez siebie projektu w trybie pilnym.

– Rynek czeka na tę ustawę. Konieczne jest jak najszybsze zatwierdzenie projektu przez rząd i skierowanie go pod obrady Sejmu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Nie mając ustawy o elektromobilności, skazujemy firmy na marazm i wyczekiwanie. W pierwszym etapie rozwoju rynku budową sieci mają się bowiem zająć podmioty działające na zasadach komercyjnych. W tym wypadku trudno się spodziewać, żeby przygotowały i rozpoczęły inwestycje, nie znając warunków, jakie stworzy ustawa – dodaje Mazur.

W projekcie wprowadzono szereg zmiany w stosunku do projektu z 22 listopada br. Niektóre z nich mają np. wyeliminować ryzyko objęcia na gruncie ustawy dozorem technicznym UDT punktów ładowania zainstalowanych w gospodarstwach domowych, a także zwiększyć efektywność modelu planowania miejsc parkingowych dla pojazdów elektrycznych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Regulacje dotyczące funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) zostały natomiast tak zmienione, by była możliwość przekazywania przez operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania informacji o dostępności punktów oraz cenie usługi w czasie zbliżonym do rzeczywistego. EIPA ma zacząć działać od 1 stycznia 2019 roku.

Ministerstwo Energii wprowadziło również zapisy mające na celu wyeliminowanie wątpliwości, co do zakresu zwolnienia z obowiązku zgłoszenia budowy punktu ładowania w reżimie prawa budowlanego. Zdaniem wnioskodawców zwolnieniem powinny zostać objęte wszystkie stacje ładowania, a nie tylko wolnostojące punkty ładowania. Uspójnione zostały ponadto zasady konsultowania planu transportowego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dodano wymóg konsultowania planów z operatorami systemów dystrybucyjnych gazowych, ze względu na potencjał wykorzystania pojazdów napędzanych gazem ziemnym w transporcie publicznym.

Przesunięciu uległ także termin sporządzenia przez gminę planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania z dnia 15 stycznia 2020 roku na dzień 15 marca 2020 roku.

Resort energii zwrócił się prośbą o rozpatrzenie projektu na najbliższym posiedzeniu rządu, powołując się prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie braku implementacji przez Polskę Dyrektywy 2014/94/UE oraz możliwą skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Głównym celem ustawy jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa obliguje kraje członkowskie do budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania sprężonego (CNG) i skroplonego (LNG) gazu ziemnego.

Pozostało 84% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana