Teraz w Daimlerze kobiety stanową (w zależności od zakładu) od 12,5 do 15 proc. załogi. – Chcemy zwiększyć tę liczbę w przedziale 15 – 18 proc. – powiedział mediom Wilfried Porth, członek zarządu koncernu ds. personalnych.

Koncern chce też by więcej kobiet znalazło się w kadrze zarządzającej firmy – teraz jest ich tam 14 proc., a do 2020 roku ma być 20 proc.

Daimler chce też przyjąć na staże zawodowe więcej kobiet niż dotychczas. – Wśród stażystów udział kobiet chcielibyśmy zwiększyć z 14 do 17 proc. – powiedział Porth, dodając, że celem firmy jest by w działach produkcji sprzedaży osiągnąć 23-procentowy, a nawet 27-procentowy udział kobiet.

Od 1 stycznia 2016 roku dla 101 notowanych na giełdzie niemieckich firm obowiązkiem będzie dotrzymanie określonej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. W radzie nadzorczej 30 proc. miejsc jest zarezerwowanych dla pań. Jeśli  koncern nie znajdzie odpowiedniej ilości kobiet, miejsca w radzie nadzorczej maja zostać nieobsadzone.

Ponad to koncerny giełdowe oraz 3500 innych dużych firm w Niemczech, muszą przedstawić cele i sposoby na zwiększenie ilości kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. cele mają zostać przedstawione oficjalnie, jednak za ich niedotrzymanie nie grożą firmom żadne sankcje.