„To nowe porozumienie ma na celu wsparcie realizacji planu „Push to Pass” i tym samym zwiększyć wzrost grupy, wzmocnić jej skuteczność, aby pracownicy odnieśli korzyści z przedsiębiorstwa” — stwierdza komunikat grupy samochodowej,

Związki CFE/CGC, CFDC, CFDT, FO i SIA/GSEA głosowały od maja za tekstem umowy, natomiast komunistyczny CGT przeciwko, bo uznał, że nowy plan zatwierdza dalsze zmniejszanie zatrudnienia w postaci dobrowolnych zwolnień za odprawą i wcześniejsze emerytury. PSA podkreśliła, że sygnatariusze — jeden więcej niż w 2013 r., gdy nie uznał jej CFDT — reprezentują 80 proc. załogi.

Grupa zobowiązała się do zachowania we Francji 85 proc. bazy inżynieryjnej związanej z innowacjami technicznymi, do produkcji w kraju na średnim poziomie miliona sztuk rocznie przez 3 lata, ale pod warunkiem stałej poprawy rynku europejskiego.

Przewidziano ponadto przysposabianie do zawodu co roku 1000 osób i zatrudnianie na zastępstwo po 2 tys. młodych ludzi w ramach kontraktu pokoleń, na miejsce seniorów, którzy będą mogli wcześniej być urlopowani. PSA zatrudni na stałe w całym okresie tysiąc pracowników, zwiększy ich zainteresowanie wynikami pacy i podwoi liczbę pracujących na odległość przy wprowadzaniu technologii cyfrowych.

W zamian związki akceptują kontynuowanie przez dyrekcję planów zwiększania skuteczności firmy realizowanych w czasie uzdrawiania jej finansów, czyli zgadzają się na większy umiar w podwyżkach płac i na większą elastyczność w organizacji pracy zależną od wahań na rynku.