Wielton przejmuje niemieckiego konkurenta

Zarząd Wieltonu zawarł umowy dotyczące nabycia łącznie 100% udziałów w niemieckiej spółce Langendorf GmbH produkującej m.in. naczepy – poinformowała spółka w komunikacie. Za udziały w spółce firma z Wielunia może wyłożyć do 10 mln euro.

Publikacja: 23.05.2017 20:22

Wielton przejmuje niemieckiego konkurenta

Foto: materiały prasowe

Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie.

Grupy Kapitałowej Langendorf osiągnęła w roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży w wysokości około 48 mln euro, a zysk EBITDA wyniósł około 2,3 mln euro.

Przez Wielton zostały podpisane dwie umowy.

Pierwsza została zawarta z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf i dotyczy nabycia łącznie 80% udziałów w tej spółce. Wstępna cena nabycia ww. udziałów wynosi 5,3 mln euro.

Jest to cena maksymalną i może ulec obniżeniu w zależności od wyników finansowych Langendorf osiągniętych za rok obrotowy 2016/2017. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę jeżeli np. warunki zawieszające przeniesienia własności udziałów nie zostaną spełnione w terminie sześciu miesięcy.

Druga umowa została zawarta z jednym ze sprzedających i dotyczy nabycia pozostałych 20% udziałów w Langendorf. Przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w czterech transzach po 5% udziałów co rok w okresie od 2019 do 2022 roku. Cena nabycia ww. udziałów uzależniona jest od wyników finansowych Langendorf za poszczególne lata i może mieścić się w przedziale 1,9-4,7 mln euro łącznie za wszystkie transze.

Wielton zaznacza w komunikacie, że umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.

Nabycie udziałów w Langendorf pozwoli na poszerzenie oferty Wieltonu jak również na zwiększenie udziału grupy kapitałowej na rynku niemieckim.

Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie.

Grupy Kapitałowej Langendorf osiągnęła w roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży w wysokości około 48 mln euro, a zysk EBITDA wyniósł około 2,3 mln euro.

Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana