Wielton przejmuje niemieckiego konkurenta

Zarząd Wieltonu zawarł umowy dotyczące nabycia łącznie 100% udziałów w niemieckiej spółce Langendorf GmbH produkującej m.in. naczepy – poinformowała spółka w komunikacie. Za udziały w spółce firma z Wielunia może wyłożyć do 10 mln euro.

Publikacja: 23.05.2017 20:22

Wielton przejmuje niemieckiego konkurenta

Foto: materiały prasowe

Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie.

Grupy Kapitałowej Langendorf osiągnęła w roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży w wysokości około 48 mln euro, a zysk EBITDA wyniósł około 2,3 mln euro.

Przez Wielton zostały podpisane dwie umowy.

Pierwsza została zawarta z trzema dotychczasowymi jedynymi udziałowcami Langendorf i dotyczy nabycia łącznie 80% udziałów w tej spółce. Wstępna cena nabycia ww. udziałów wynosi 5,3 mln euro.

Jest to cena maksymalną i może ulec obniżeniu w zależności od wyników finansowych Langendorf osiągniętych za rok obrotowy 2016/2017. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę jeżeli np. warunki zawieszające przeniesienia własności udziałów nie zostaną spełnione w terminie sześciu miesięcy.

Druga umowa została zawarta z jednym ze sprzedających i dotyczy nabycia pozostałych 20% udziałów w Langendorf. Przeniesienie własności ww. udziałów nastąpi w czterech transzach po 5% udziałów co rok w okresie od 2019 do 2022 roku. Cena nabycia ww. udziałów uzależniona jest od wyników finansowych Langendorf za poszczególne lata i może mieścić się w przedziale 1,9-4,7 mln euro łącznie za wszystkie transze.

Wielton zaznacza w komunikacie, że umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.

Nabycie udziałów w Langendorf pozwoli na poszerzenie oferty Wieltonu jak również na zwiększenie udziału grupy kapitałowej na rynku niemieckim.

Spółka Langendorf jest jednostką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi pięć jednostek zależnych. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie.

Grupy Kapitałowej Langendorf osiągnęła w roku obrotowym 2015/2016 przychody ze sprzedaży w wysokości około 48 mln euro, a zysk EBITDA wyniósł około 2,3 mln euro.

Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana