Umowa obowiązująca do 31 stycznia 2018 przewiduje podwyżkę o 2,8 proc. od 1 września i następnie o 2 proc. od 1 sierpnia 2017. Pracownicy otrzymają też dopłatę 200 euro do emerytur — ogłoszono w Wolfsburgu.

Związek branżowy domagał się podwyżki o 5 proc. w ciągu 12 miesięcy, uzyskał wcześniej w maju 4,8 proc. w ciągu 21 miesięcy dla 3,8 mln pracowników branży metalowej i elektrotechnicznej.

W ramach tej umowy rozszerzono system pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pozwala pracodawcy zmniejszyć liczbę zmian dla pracowników w pewnych grupach wiekowych do 2022 r. w razie zmniejszenia sprzedaży. W 2105 r. grupa poniosła stratę operacyjną 4,1 mld euro na skutek skandalu z emisjami spalin.