W rezultacie producent felg wypracował 274,7 mln euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 23,2 proc. rok do roku, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg, lepszemu miksowi produktowemu oraz dostosowywaniu cen felg w oparciu o ceny aluminium. Jak podaje spółka, od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły również na koszty materiałowe w pierwszym półroczu 2017, które w tym okresie wzrosły o 37,2 proc. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych wpłynęły wyższe koszty doradztwa. W efekcie zysk EBITDA wzrósł w I półroczu 2017 r. o 11, proc. do poziomu 40,3 mln euro. Zysk netto w tym okresie wzrósł o 5,2 proc. do 30,6 mln euro. Wpływ na poziom dynamiki zysków w I półroczu 2017 miał także efekt bazy – bardzo dobry II kwartał 2016 r.

Biorąc pod uwagę perspektywy na rok 2017, zarząd Uniwheels podtrzymał oczekiwania, które przedstawiono w raporcie rocznym za 2016 rok. Spółka zakłada, że wzrost sprzedaży felg w sztukach wyniesie w 2017 roku między 10 proc. a 15 proc. rok do roku. Przychody grupy wzrosną między 14 proc. a 19 proc. rok do roku (brane pod uwagę prognozowane zmiany cen na rynku aluminium). Z kolei zysk EBITDA wzrośnie między 15 proc. a 20 proc. rok do roku.