W pierwszym etapie inwestycji moce produkcyjne na poziomie 1,2 mln felg rocznie zostaną osiągnięte latem 2016 r. Nowy plan zakłada osiągnięcie pełnych mocy już na początku 2017 r., a nie w 2018 r. Termin osiągnięcia mocy w pierwszym etapie na poziomie 1,2 mln rocznie pozostaje bez zmian. Przyczyną przyśpieszenia inwestycji jest wyższy niż zakładano popyt ze strony klientów, odzwierciedlony w portfelu zamówień grupy. W ostatnich miesiącach moce produkcyjne we wszystkich zakładach Uniwheels były w pełni wykorzystane. Według wstępnych danych wielkość sprzedaży felg w zakładach niemieckiego potentata w 2015 r. wzrosła w porównaniu z rokiem 2014 r. o 8,2 proc. osiągając poziom ponad 7,8 mln sztuk.

– Zdywersyfikowana baza klientów, planowane nowe modele samochodów oraz ogólnie rosnący popyt w przemyśle samochodowym, mają wyraźny pozytywny wpływ na poziom zamówień od klientów. Wykorzystujemy w pełni nasze moce produkcyjne i sprzedajemy rekordowe ilości felg, co stawia nas w bardzo korzystniej sytuacji, pozwalającej zdecydowanie przyśpieszyć program inwestycyjny. Spodziewamy się, że dodatkowe moce produkcyjne zostaną szybko wykorzystane – mówi Thomas Buchholz, prezes Uniwheels.

Nowy zakład produkcyjny w Stalowej Woli będzie czwartym zakładem produkcyjnym grupy, obecnie ma ona dwa zakłady w Stalowej Woli oraz jeden zakład w Niemczech. Po zakończeniu budowy w Stalowej Woli powstanie największy na świecie kompleks produkcyjny felg aluminiowych, składający się z trzech sąsiadujących zakładów, o łącznych mocach produkcyjnych ok. 10 mln sztuk felg rocznie.