Rośnie popyt na samochody

Atrakcyjne kredyty ułatwiają klientom indywidualnym zakupy pojazdów.

Publikacja: 31.08.2015 15:21

W lipcu przyspieszyła sprzedaż samochodów osobowych. Liczba rejestracji wzrosła o 16 proc.

W lipcu przyspieszyła sprzedaż samochodów osobowych. Liczba rejestracji wzrosła o 16 proc.

Foto: Rzeczpospolita, Robert Przybylski RP Robert Przybylski

W?lipcu liczba rejestracji aut Volkswagena w?Polsce wzrosła o?niemal 32 proc. w?stosunku do lipca 2014 roku. Klienci zarejestrowali 2875 samochodów tej marki, co dało jej blisko 10-procentowy udział w?polskim rynku, wynika z?danych zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Cały rynek samochodów osobowych w?Polsce wzrósł w?lipcu o?16 proc., do 29 654 aut.

Przedstawiciele Volkswagena wskazują, że dwa razy szybszy wzrost rejestracji aut ich marki niż całego rynku jest rezultatem m.in. wprowadzenia atrakcyjnej oferty finansowej. – Kupujący nowe samochody w?salonach Volkswagena coraz częściej decydują się na ofertę finansowania zakupu EasyDrive, charakteryzującą się niską miesięczną ratą – zauważa rzecznik marki Volkswagen Tomasz Tonder.

Umowa zawierana jest na 36 lub 48 miesięcy. Podczas eksploatacji samochodu użytkownicy spłacają jedynie utratę wartości samochodu, a?po okresie umowy mogą samochód pozostawić u?dealera, nie martwiąc się o?sprzedaż, i?zakupić kolejne auto, wybierając taki model, który w?danym momencie życia jest im potrzebny. W?chwili podpisania umowy kredytowej Volkswagen Bank gwarantuje także wartość wykupu samochodu. Co więcej, jeżeli na koniec trwania umowy korzystający znajdzie lepszą ofertę odkupu, może z?niej skorzystać (po spłacie samochodu), więc w?każdym przypadku jest w?uprzywilejowanej sytuacji.

Dzięki spłacie jedynie utraty rynkowej wartości auta miesięczne raty są niskie: polo można użytkować, wpłacając miesięcznie 429 zł, natomiast za opłatą 624 zł można jeździć golfem. Popularny SUV Volkswagen Tiguan dostępny jest przy miesięcznej wpłacie 882 zł.

Niskie stawki przyciągają klientów. – Od początku roku zauważamy systematyczny wzrost zainteresowania ofertą kredytową i?leasingową EasyDrive. W?lipcu bieżącego roku już niemal jedna trzecia kredytobiorców zdecydowała się właśnie na ten model zakupu – podsumowuje rzecznik Volkswagena.

Dobre perspektywy dla całej gospodarki

Przemysł i?organizacje finansowe optymistycznie patrzą w?przyszłość. Według przedstawicieli Związku Banków Polskich prognozy wzrostu dla całej polskiej gospodarki są dobre. „Najbardziej widoczny jest wzrost wskaźnika prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju +12 pp., z?kolei wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrósł o?7 pp., a?sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw – o?6 pp.” – podaje w?sierpniowym komunikacie ZPB. – Wskaźnik wyprzedzający koniunktury wzrósł miesiąc do miesiąca o?2,0 punkty do 26,1 pkt. Podobnie jak przed miesiącem w?perspektywie kwartału przewiduje się wzrost aktywności klientów. W?perspektywie półrocza dominują prognozy poprawy koniunktury, najczęściej przy zachowaniu dynamiki obserwowanej?na przełomie maja i?czerwca. Do poziomu sprzed miesiąca powróciły także sześciomiesięczne przewidywania poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju – przewiduje Marcin Idzik z?TNS Polska.

Korzystne prognozy makroekonomiczne przedstawia także Związek Polskiego Leasingu. Z?badania przeprowadzonego przez ZPL wynika, że firmy członkowskie oczekują stabilizacji jakości portfela leasingowego oraz wyższego poziomu finansowania. Związek prognozuje, że w?całym 2015 roku wartość wyleasingowanych samochodów osobowych i?lekkich dostawczych przekroczy 18 mld zł i?będzie o?15,4 proc. większa niż rok wcześniej, co wynika m.in. z?możliwości odliczenia połowy VAT od ceny zakupionego paliwa.

Wzrost w?strefie euro

Dobre nastroje panują także w?strefie euro, o?czym świadczy dotychczasowy wzrost liczby rejestracji aut osobowych.

W?pierwszej połowie roku w?Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych liczba rejestracji według informacji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA wzrosła o?8,2 proc., do 6,92 mln aut. Chociaż duże rynki, jak Niemcy (+5,2 proc. wzrostu), Francja (+6,1 proc.) oraz Wielka Brytania (+7 proc.), wykazały umiarkowany przyrost, popyt szybko wzrósł w?krajach o?rynkach średniej wielkości, jak Hiszpania (+22 proc.), Włochy (+15,2 proc.), oraz małych, w?tym Portugalia (+32,8 proc.) oraz Islandia (+37,7 proc.).

Wśród marek dokładnie w?tempie całego rynku rośnie Volkswagen, który ma największy udział w?europejskich rejestracjach, sięgający 12,1 proc. Rejestracje marki wyniosły 848,6 tys. samochodów osobowych.

Cała Grupa Volkswagena (znajdują się w?niej również takie marki, jak: Škoda, Audi, SEAT, Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Porsche) zajmuje 24,3 proc. europejskiego rynku z?dostawami w?pierwszym półroczu 1,68 mln samochodów osobowych. Według informacji Volkswagena w?pierwszych siedmiu miesiącach roku na całym świecie marka dostarczyła 3,4 mln samochodów osobowych, o?4,3 proc. mniej niż w?takim samym okresie rok wcześniej. Spadki notowane są w?Rosji (o?44,3 proc.), Ameryce Południowej (o?22,5 proc.) oraz rejonie Azji–Pacyfiku (o?6,9 proc.).

Powiedzieli

Adela Roszkowski | brand manager w?departamencie sprzedaży Volkswagen Bank

EasyDrive, czyli program finansowania samochodów marki Volkswagen, zmienia dotychczasowy sposób myślenia o?finansowaniu aut.

Niskie miesięczne raty i?niewielka wpłata początkowa sprawiają, że każdy model Volkswagena staje się jeszcze bardziej dostępny zarówno dla firm, jak i?klientów indywidualnych. W?każdym przypadku nabywca może regularnie zmieniać swój samochód na nowego Volkswagena co trzy–cztery lata. W?finansowaniu EasyDrive Volkswagen Bank gwarantuje odkup auta od klienta za ustaloną cenę. Dzięki temu nabywca nie poświęca czasu na samodzielną odsprzedaż pojazdu na rynku wtórnym. Dodatkowo może sam zadecydować o?formie zakończenia umowy: w?przypadku leasingu oddać swojego Volkswagena do salonu lub go spłacić albo – przy kredycie EasyDrive – zwrócić dotychczas użytkowane auto, spłacić je w?ratach lub jednorazowo.

Kredyt EasyDrive to korzystne dla domowego budżetu rozwiązanie umożliwiające zakup nowego samochodu bez angażowania własnych środków, ponieważ wkład własny przy zakupie samochodu z?oferty Volkswagena może wynieść nawet 0 proc. W?leasingu EasyDrive przedsiębiorca spłaca jedynie wartość auta utraconą w?trakcie jego użytkowania, a?nie całą cenę samochodu. Klienci mogą również wykupić dodatkowe ubezpieczenia, w?tym m.in. komunikacyjne za 2,99 proc. wartości auta. Oferowane przez Volkswagen Leasing pakiety serwisowe pozwalają też wcześniej zaplanować wydatki na auto, a?wszystkie przeglądy i?naprawy samochodu zostaną przeprowadzone w?autoryzowanym serwisie.

W?lipcu liczba rejestracji aut Volkswagena w?Polsce wzrosła o?niemal 32 proc. w?stosunku do lipca 2014 roku. Klienci zarejestrowali 2875 samochodów tej marki, co dało jej blisko 10-procentowy udział w?polskim rynku, wynika z?danych zebranych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Cały rynek samochodów osobowych w?Polsce wzrósł w?lipcu o?16 proc., do 29 654 aut.

Przedstawiciele Volkswagena wskazują, że dwa razy szybszy wzrost rejestracji aut ich marki niż całego rynku jest rezultatem m.in. wprowadzenia atrakcyjnej oferty finansowej. – Kupujący nowe samochody w?salonach Volkswagena coraz częściej decydują się na ofertę finansowania zakupu EasyDrive, charakteryzującą się niską miesięczną ratą – zauważa rzecznik marki Volkswagen Tomasz Tonder.

Pozostało 88% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana