AC to mobilność dla firmy

Autocasco z szerszym zakresem zapewnia użytkownikowi lepszą ochronę.

Publikacja: 25.07.2016 12:14

Samochód – szczególnie nowy – warto ubezpieczyć w pakiecie, który zawiera komplet ubezpieczeń: OC, A

Samochód – szczególnie nowy – warto ubezpieczyć w pakiecie, który zawiera komplet ubezpieczeń: OC, AC, NNW, Assistance.

Foto: VW

Chociaż maleje liczba wypadków oraz kradzieży aut, to ubezpieczenie komunikacyjne pozostaje najlepszym zabezpieczeniem dla właścicieli i użytkowników samochodów. Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego towarzystwa ubezpieczeń wystawiły na koniec 2015 roku ponad 20,2 mln polis od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, o niecałe 0,7 mln więcej (3,5 proc.) niż w 2014 roku. Liczba wystawionych polis AC wzrosła o 6,3 proc. do blisko 5,6 mln.

Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w 2015 roku towarzystwa ubezpieczeń dokonały ponad 1,4 mln wypłat z odszkodowania z polis odpowiedzialności cywilnej. Wartość wypłat z OC wzrosła o 13,6 proc. do przeszło 6,4 mld zł.

W przypadku odszkodowań z polis AC, towarzystwa ubezpieczeń wypłaciły 0,9 mln odszkodowań, o wartości większej o 7,3 proc. niż rok wcześniej, przekraczającej 3,8 mld zł.

Auto z AC

Przezorny zawsze ubezpieczony – to powiedzenie liczące już zapewne dziesiątki lat nie traci na aktualności. W przypadku firmowych aut, bez względu na formę finansowania: zakup ze środków własnych, leasing czy kredyt, ubezpieczenie ma dodatkowy wymiar – finansowy.

Po pierwsze, auta służbowe są eksploatowane więcej, dlatego rośnie prawdopodobieństwo stłuczki lub wypadku. Skrajnym przykładem są samochody jeżdżące we flotach, których roczny przebieg jest zazwyczaj od 2 do 3 razy wyższy, niż u przeciętnego Kowalskiego, pokonującego w tym samym czasie 15-20 tys. km. Po drugie – wydatek na ubezpieczenie komunikacyjne można wpisać w koszty firmy, co jest mniej odczuwalne w budżecie, więc w konsekwencji można rozważyć wykupienie szerszego zakresu ochrony.

Po trzecie, każdy dzień postoju pojazdu służbowego w serwisie w wyniku wystąpienia szkody komunikacyjnej to realna strata finansowa dla firmy. Samochód ma pracować i zarabiać, dlatego szczególnie ważne jest ubezpieczenie, które zapewni jak najszybsze odzyskanie sprawnego auta.

Przy finansowaniu aut służbowych firmy najczęściej sięgają po leasing, jako formę dającą stosunkowo największe korzyści podatkowe. Ubezpieczając samochód w leasingu menedżer powinien wybrać Autocasco (AC). Ubezpieczenie to zapewni ochronę w przypadku szkody całkowitej czy kradzieży, równolegle zabezpieczając ryzyko pozostania bez auta, ale za to z niespłaconymi ratami leasingowymi. W przypadku utraty auta, leasingobiorca nieposiadający ubezpieczenia AC obejmującego takie zdarzenie, zobowiązany jest do uiszczenia spłaty rat leasingu we własnym zakresie. Wiele firm finansujących wprowadza obowiązek ubezpieczenia w zakresie AC przedmiotu leasingu operacyjnego, jednocześnie chroniąc swoją własność, jak i dbając przy tym o interesy leasingobiorcy.

Dlaczego Autocasco?

AC, czyli Autocasco, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które ma za zadanie ochronę ubezpieczonego i wypłatę rekompensaty finansowej w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji, takich jak uszkodzenie czy kradzież samochodu lub jego wyposażenia. Towarzystwo ubezpieczeń w ramach polisy AC pokrywa między innymi koszty naprawy samochodu powstałe wskutek wypadku, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia albo jest nim użytkownik uszkodzonego auta, uszkodzeń powstałych w wyniku nierówności na drodze, działań sił przyrody czy innych zdarzeń losowych.

Zakres świadczonej ochrony to wynik indywidualnych ustaleń z firmą ubezpieczeniową podczas podpisywania umowy. Zawierając umowę należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i w razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnić je z przedstawicielem ubezpieczyciela.

Warto sprawdzić

Od zakresu ubezpieczenia zależy skuteczne zabezpieczenie firmy przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub kradzieży samochodu, dlatego bardzo ważne jest to, co w zaproponowanej ofercie i cenie się otrzymuje. Warto wybierać optymalne i wygodne rozwiązania, które pozwolą ubezpieczonemu zaoszczędzić czas i pieniądze, w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej.

Samochód – szczególnie nowy – warto ubezpieczyć w pakiecie, który zawiera komplet ubezpieczeń: OC, AC, NNW i Assistance. W tym przypadku najkorzystniejsze mogą okazać się ubezpieczenia tzw. pakietowe oferowane bezpośrednio w salonie dealerskim przy zakupie pojazdu, zarówno w aspekcie ceny, jak i oferowanego zakresu ochrony. Warto też sprawdzić, czy roczną składkę ubezpieczeniową można spłacać w miesięcznych ratach, a także czy dany ubezpieczyciel oferuje pakiety wieloletnie.

Istotny udział własny

Analizując warunki ubezpieczenia Autocasco szczególną uwagę należy zwrócić na takie elementy, jak brak udziału własnego czy konsumpcji sumy ubezpieczenia, a także obowiązek naprawy samochodów w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) danej marki. Dlaczego jest to istotne?

Udział własny może być procentowy lub kwotowy i określa tę część wartości szkody, za którą ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Dla przykładu, jeżeli udział własny wynosi 1 tys. zł, to rekompensaty za szkody wycenione poniżej tej kwoty nie zostaną wypłacone klientowi z polisy AC, a jeśli szkodę oszacowano na 5 tys. zł, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kwotę w wysokości 4 tys. zł. Konsumpcja sumy ubezpieczenia to dokonywane przez ubezpieczyciela zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu po likwidacji szkody o kwotę wypłaconego odszkodowania . Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia pozwala klientowi uniknąć konieczności doubezpieczenia pojazdu po szkodzie.

Warunek naprawy auta w ASO to nie tylko korzyść dla klienta, ale także zabezpieczenie dla firmy leasingowej. Auto, mimo ewentualnych napraw zachowuje gwarancję producenta, ale i utrzymuje zakładaną wartość końcową, jakże istotną w przypadku odsprzedaży pojazdu. Dodatkowo naprawa w autoryzowanym serwisie daje ubezpieczonemu pewność użycia właściwej technologii, oryginalnych części, standardów jakościowych, co przekłada się na bezpieczeństwo na drodze i pełną techniczną sprawność pojazdu po naprawie.

Assistance

Agenci ubezpieczeniowi przyznają, że cena ubezpieczenia jest zwykle najważniejszym kryterium wyboru zakresu ubezpieczenia. Często po czasie, gdy pomoc jest niezbędna, tańsza oferta nie zawsze okazuje się trafnym i wystarczającym wyborem.

Towarzystwa ubezpieczeń przeważnie obniżają cenę oferowanego produktu kosztem jego jakości, np. poprzez wprowadzenie limitów odległości holowania. Ograniczenie to może dotyczyć zarówno odległości, w jakiej pojazd musi znaleźć się od siedziby firmy, aby ubezpieczyciel zorganizował pomoc (nawet do 50 km), jak również limitu, do którego auto może być holowane na koszt firmy ubezpieczeniowej (np. zaledwie do 100 km).

Wybierając wariant Assistance warto mieć na uwadze, że auto rzadko psuje się lub odmawia „współpracy” tuż pod warsztatem samochodowym. Rozsądnym będzie sprawdzenie, czy ubezpieczyciel pomoże również w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu zatrzaśnięcia kluczyków, braku paliwa, awarii oświetlenia, akumulatora czy uszkodzenia opon. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w najmniej odpowiednim czasie, a wtedy posiadanie szerokiego zakresu Assistance jest bezcenne.

Kolejny ważny punkt w każdej ofercie ubezpieczenia to samochód zastępczy. Warto sprawdzić, przez ile dni można z niego korzystać i czy w każdym przypadku utraty mobilności (nie tylko przy wypadku, ale i awarii, a także konieczności dłuższej naprawy).

Opinia

Anna Dunajewska | Koordynator Zespołu Rozwoju Produktu w Departamencie Ubezpieczeń Volkswagen Financial Services

Autocasco o szerokim zakresie ochrony to bardzo ważne ubezpieczenie z punktu widzenia przedsiębiorstw – jest ono kluczowym zabezpieczeniem chroniącym firmę przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży auta firmowego. Warto jednak zwrócić uwagę na ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają ochronę wartości auta i gwarantują mobilność. Takim produktem jest ubezpieczenie do wartości fakturowej samochodu, tzw. ubezpieczenie RTI. W lipcu br. Volkswagen Financial Services we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce wprowadził rozszerzoną wersję tego ubezpieczenia, w którym nabywcy otrzymują unikatowe na polskim rynku rozwiązanie: refundację kosztów wynajmu samochodu zastępczego na 35 dni. To dodatkowe ubezpieczenie jest zawierane na dwa lub trzy lata w ramach umowy kredytu lub leasingu na dowolny samochód z Grupy Volkswagen. Chroni ono użytkownika auta przed stratą finansową w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, zapewniając mu wypłatę odszkodowania do wartości fakturowej pojazdu. Kwota otrzymana z odszkodowania z ubezpieczeń AC i RTI oraz środki ze sprzedaży uszkodzonego auta pozwalają na bezkosztowe rozliczenie dotychczasowej umowy finansowania (pozostałych do spłaty rat) oraz zawarcie nowej umowy.

Niespotykane na polskim rynku rozwiązanie zawarte w nowej ofercie ubezpieczenia RTI – gwarancja zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego na 35 dni – pozwala nabywcy pozostać mobilnym mimo utraty dotychczas użytkowanego pojazdu. Dzięki temu w ubezpieczeniach oferowanych za pośrednictwem Volkswagen Financial Services (ubezpieczenie RTI oraz ubezpieczenie komunikacyjne) klient ma zapewniony samochód zastępczy w wybranych wariantach nawet do 65 dni.

Chociaż maleje liczba wypadków oraz kradzieży aut, to ubezpieczenie komunikacyjne pozostaje najlepszym zabezpieczeniem dla właścicieli i użytkowników samochodów. Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego towarzystwa ubezpieczeń wystawiły na koniec 2015 roku ponad 20,2 mln polis od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych, o niecałe 0,7 mln więcej (3,5 proc.) niż w 2014 roku. Liczba wystawionych polis AC wzrosła o 6,3 proc. do blisko 5,6 mln.

Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że w 2015 roku towarzystwa ubezpieczeń dokonały ponad 1,4 mln wypłat z odszkodowania z polis odpowiedzialności cywilnej. Wartość wypłat z OC wzrosła o 13,6 proc. do przeszło 6,4 mld zł.

Pozostało 92% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana