Co bezpośrednia likwidacja szkód zmieniła na rynku ubezpieczeniowym?

Bezpośrednia likwidacja szkód to stosunkowo nowe rozwiązanie na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W założeniach rozwiązanie to ma poprawiać sytuację klientów towarzystw ubezpieczeniowych, w sytuacji uczestnictwa w wypadku, w charakterze poszkodowanego. Jak to wygląda w praktyce? Co faktycznie zmieniła bezpośrednia likwidacja szkód na polskim rynku ubezpieczeniowym?

Publikacja: 29.05.2017 14:51

Co bezpośrednia likwidacja szkód zmieniła na rynku ubezpieczeniowym?

Foto: moto.rp.pl

Bezpośrednia likwidacja szkód to stosunkowo nowe rozwiązanie na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W założeniach rozwiązanie to ma poprawiać sytuację klientów towarzystw ubezpieczeniowych, w sytuacji uczestnictwa w wypadku, w charakterze poszkodowanego. Jak to wygląda w praktyce? Co faktycznie zmieniła bezpośrednia likwidacja szkód na polskim rynku ubezpieczeniowym?

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) już funkcjonuje

Bezpośrednia likwidacja szkód dotyczy konkretnych zdarzeń drogowych, w postaci wypadków z udziałem wyłącznie dwóch pojazdów. Rozwiązanie to funkcjonuje w Polsce od 1 kwietnia 2015 roku, kiedy wszedł w życie ogólnokrajowy system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS). Do tej pory z punktu widzenia poszkodowanych w wypadkach właścicieli aut była dosyć niekorzystna.

W sytuacji poniesienia szkody to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku było odpowiedzialne za jej likwidację. Dla poszkodowanych oznaczało to konieczność starcia z ubezpieczycielem dla którego wypłata odszkodowania nie musiała być najpilniejszą sprawą do załatwienia. Niektóre postępowania potrafiły ciągnąć się miesiącami, mimo tego, że w gruncie rzeczy powinny być załatwione do końca w maksymalnie kilka dni.

Zmiany na korzyść poszkodowanego

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), którego dokładny opis jest prezentowany na stronie: http://zglaszamstluczke.pl/, zmienił znacząco sytuację poszkodowanych w wypadkach właścicieli aut. poszkodowany może uzyskać odszkodowanie na pokrycie powstałej szkody od ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę OC. Jeżeli zaś tak się stanie to ubezpieczyciel poszkodowanego już bez jego udziału załatwia formalności i rozlicza się w towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy. Korzyści dla klientów firm ubezpieczeniowych, którzy ponieśli szkody w wypadkach samochodowych wydają się więc oczywiste.

Krótszy czas oczekiwania na należne odszkodowanie

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) skrócił przede wszystkim czas, który poszkodowany musi poświęcić, aby odzyskać należne mu odszkodowanie za poniesioną szkodę, z uwagi na to, że teraz te sprawy może faktycznie regulować jego ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel poszkodowanego w starciu na przykład z opieszale działającym ubezpieczycielem sprawy ma o wiele większe szanse na sukces niż sam poszkodowany. Tak zaś było do tej pory.

Rynek ubezpieczeniowy w znacznej mierze potrafi odpowiednio się dostosować do zmian zachodzących w obowiązujących przepisach prawa. Można więc podejrzewać, że ubezpieczyciele będą nad wyraz skuteczni w egzekwowaniu od siebie wzajemnych należności. Co najważniejsze, długość tych procesów oraz ewentualne spory prawne z nich wynikające, nie będą już przedmiotem zainteresowania poszkodowanego właściciela pojazdu. On będzie mógł zająć się powrotem do siebie po wypadku, dysponując przy tym wypłaconym przez swojego ubezpieczyciela odszkodowaniem.

Wymagania najpierw

Co ważne, system Bezpośredniej Likwidacji Szkód wymaga, aby w zdarzeniu drogowym poza tym, że uczestniczą wyłącznie 2 pojazdy, zostały spełnione jeszcze dodatkowe, istotne warunki:

l szkoda koniecznie musi zostać zgłoszona wyłącznie do ubezpieczyciela poszkodowanego, jeżeli równolegle poszkodowany poinformuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy to system Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie zadziała;

l wartość zgłoszonej szkody do ubezpieczyciela poszkodowanego nie może przekroczyć 30 000 zł;

l szkoda musi zostać odnotowana na terenie Polski;

l obydwa pojazdy biorące udział w zdarzeniu drogowym koniecznie muszą być zarejestrowane w Polsce.

Warto przy tym dodać, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie kraju wyraziły chęć przystąpienia do programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS). W związku z tym, w ich przypadku, zostają zachowane stare zasady. Dla klientów może być to ważny argument przy wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego.

Bezpośrednia likwidacja szkody to konkretne korzyści

Dodatkową korzyścią dla klientów firm ubezpieczeniowych, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej likwidacji szkody jest fakt, że opcja ta nie zmienia w żaden sposób zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przykładowo, jeżeli w ramach opłacanego OC, właścicielowi pojazdu, który poniósł szkodę w wypadku przysługuje auto zastępcze to skorzystanie z możliwości bezpośredniej likwidacji szkody przez poszkodowanego, nie zdejmuje z ubezpieczyciela przymusu realizacji powziętego zobowiązania. Z punktu widzenia klientów towarzystw ubezpieczeniowych oznacza to zdecydowaną poprawę sytuacji.

Faktyczne zmiany na lepsze

Największą, widoczną zmianą, jaką przyniosło na rynku wprowadzenie rozwiązań w zakresie bezpośredniej likwidacji szkody jest przeniesie ciężaru walki konkurencyjnej towarzystw ubezpieczeniowych z konkurencji cenowej na rywalizację w zakresie obsługi klienta, czyli poszkodowanego. To proste i skuteczne rozwiązanie systemowe, które z powodzeniem funkcjonuje od lat w wielu krajach. Patrząc na jego założenia oraz funkcjonowanie w praktyce, wydaje się, że w Polsce też może liczyć na słuszną popularność.

Bezpośrednia likwidacja szkód to stosunkowo nowe rozwiązanie na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. W założeniach rozwiązanie to ma poprawiać sytuację klientów towarzystw ubezpieczeniowych, w sytuacji uczestnictwa w wypadku, w charakterze poszkodowanego. Jak to wygląda w praktyce? Co faktycznie zmieniła bezpośrednia likwidacja szkód na polskim rynku ubezpieczeniowym?

System Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) już funkcjonuje

Pozostało 92% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą