W I kwartale br. Uniwheels zarobił na czysto 16,4 mln euro, o ponad 56 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Zysk operacyjny wzrósł o 22 proc, osiągając poziom 12,4 mln euro. Przychody ze sprzedaży wyniosły 131,6 mln euro i były o 21 proc. większe niż rok wcześniej.

Wzrost obrotów firma wypracowała dzięki zwiększeniu o 16,7 proc. wolumenu sprzedaży felg , lepszemu miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o rynkowe ceny aluminium.   W I kwartale 2017 grupa sprzedała ponad 2,4 mln felg w obu segmentach: OEM oraz akcesoriów. Na segmencie OEM  przypadło 2,05 mln sprzedanych felg , a sprzedaż w segmencie akcesoriów wyniosła 381 tys. felg. W segmencie OEM przychody wzrosły o 19,1 proc. licząc rok do roku , a w segmencie akcesoria wzrost wyniósł 21,3 proc.

Jak podaje spółka, od czwartego kwartału 2016 rynkowe ceny aluminium wzrosły i wpłynęły na koszty materiałowe w pierwszym kwartale 2017 roku. Koszty osobowe rosły zgodnie ze wzrostem przychodów, a na ich poziom wpływały koszty dodatkowej rekrutacji do zakładu w Stalowej Woli oraz podwyżki płac. Inne koszty operacyjne rosły umiarkowanie. W efekcie zysk EBITDA wzrósł o 27 proc. do poziomu 17,9 mln euro. Pomimo podwyżek płac i wzrostu kosztów materiałowych rentowność EBITDA również się poprawiła – do poziomu 13,6 proc.  Z kolei na poziom  zysku netto wpłynęła pozytywnie wycena instrumentów finansowych w wysokości 3,7 mln euro.