–  CFDT ma o niej pozytywną opinię, podpisze ją 13 stycznia – ogłosił negocjator trzeciej organizacji związkowej w tej grupie, Franck Daout.

Warunkiem wejścia w życie umowy na lata 2017-19 było uzyskanie zgody co najmniej trzech z czterech związków  uczestniczących w negocjacjach. W grudniu Force Ouvriere i CFE-CGC ogłosiły zamiar podpisania jej.

Drugi co do wielkości CGT, jedyny, który w 2013 r odrzucił pierwsze porozumienie z dyrekcją o elastycznym czasie pracy i zagwarantowanej we Francji produkcji 750 tys. samochodów, udzieli swej odpowiedzi na nową umowę 12 stycznia.

Wraz z tą umową Renault chce jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i elastyczność czasu pracy swych fabryk, dostosowując je do wahań popytu w zamian za zapewnienie utrzymania wszystkich zakładów, podwyżki dla załogi i zatrudnienie 3600 ludzi.

Nowa umowa zastąpi drastyczny pierwszy plan, gdy znacznie zmniejszono zatrudnienie, wydłużono czas pracy i zamrożono siatkę płac w pierwszym roku.