W sumie zatrudnia około 5 tys. osób w 7 zakładach. 3 z nich znajdują się w Polsce. Fabryka we Wrześni będzie dostawcą wrzesińskich zakładów Craftera, gdzie w październiku ruszy produkcja. Produkcja siedzeń zacznie się jesienią tego roku. Dzięki bliskości obu fabryk siedzenia będą dostarczane w systemie „just in sequence” – w wyznaczonym czasie i odpowiedniej kolejności, bezpośrednio na linię produkcyjną. Z linii montażowej zjeżdżać ma około 100 tys. siedzeń rocznie.

– Fabryka we Wrześni będzie naszym pierwszym polskim zakładem, w którym produkowane będą kompletne siedzenia – powiedział Thomas Hegel Gunther, prezes Sitech. Według Adama Holewy, dyrektora zakładu Sitech w Polsce, Września ma oferować bardzo dobre warunki pod względem infrastruktury i polityki rynku pracy. – Dzięki stworzeniu ponad 80 nowych miejsc pracy przyczyniamy się do dalszego rozwoju regionu – podkreślił Holewa.

Fabryka Sitech we Wrześni została ulokowana w części gotowej hali przemysłowej, którą wybudowała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Strefa od dwóch lat stawia na swoim terenie obiekty, które są gotowe do szybkiego zagospodarowania. Są korzystnym miejscem do prowadzenia działalności m.in. dla firm, którym trudno ponosić wysokie koszty funkcjonowania np. w dużych miastach.

Budowa hal produkcyjnych pod wynajem, prócz obniżenia nakładów na rozpoczęcie działalności, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji. Natomiast ulokowanie hali na terenach objętych strefą ekonomiczną sprawia, że najemcy mogą skorzystać ze zwolnień w podatku dochodowym.

We Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, gdzie znajduje się hala Sitechu, dostępnych jest około 90 hektarów terenu, położonego w sąsiedztwie fabryki Volkswagena. Przedsiębiorcy działający w WSSE uprawnieni są do korzystania z ulg podatkowych wynoszących do 45 proc. kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.