Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), popyt na nowe ciężarówki podskoczył w ubiegłym miesiącu w ujęciu rok do roku o 42,8 proc., a na nowe autobusy o 37,5 proc. Duży wzrost pokazują także dane skumulowane liczone od początku roku: w okresie styczeń-luty łączna sprzedaż pojazdów powyżej 3,5 tony wyniosła 3968 sztuk i była wyższa niż w tym samym czasie rok wcześniej o 36,6 proc.

Według PZPM, na duży wzrost rejestracji wpłynęła wysoka sprzedaż ciągników samochodowych, gdzie lutowe wyniki okazały się lepsze od ubiegłorocznych o przeszło połowę. Zwiększył się także udział tego rodzaju pojazdów we wszystkich rejestracjach ciężarówek: do 85 proc. z 81 proc. miesiąc wcześniej i rok wcześniej. Dla porównania, w ub. roku ciągniki miały udział na poziomie 76 proc., a w przedkryzysowych latach 2007 – 2008, 62–51 proc. – Widać, że struktura sprzedaży samochodów ciężarowych zmienia się. Coraz większą część zajmują ciągniki, które są podstawą i świadectwem rozwoju przewozów międzynarodowych wykonywanych przez polskich przewoźników – podaje PZPM. Duże znaczenie dla zakupów nowych pojazdów ma także norma czystości spalin Euro 6: silniki spełniające jej wymogi są bardziej ekonomiczne, ponadto pozwalają na obniżenie kosztów opłat drogowych.

Rośnie także sprzedaż samochodów dostawczych. W lutym zarejestrowano ich ponad 4,6 tys., co jest wynikiem lepszym o 18,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem sprzed roku. Z kolei od stycznia na drogach pojawiło się 8,6 tys. dostawczaków, o jedną piątą więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach przed rokiem.

Liderem rynku samochodów dostawczych pozostaje Fiat. Licząc od stycznia ma 22-procentowy udział w rynku, a sprzedaż rośnie rok do roku o jedną czwartą. Według danych PZPM, na drugim miejscu jest Renault z 1177 rejestracji (wzrost o 16 proc.), a na trzecim Ford (841 samochodów, wzrost o 1 proc.).

Wyniki stycznia są kontynuacją dobrego roku ubiegłego: rejestracje nowych aut użytkowych powyżej 3,5 tony sięgnęły w 2015 roku poziomu 24,2 tys. sztuk. To o przeszło jedna czwartą więcej niż rok wcześniej. To także wynik lepszy niż w rekordowym do tej pory roku 2007. W samym grudniu liczba rejestracji w ujęciu rocznym podskoczyła o 26,5 proc. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się ciągniki samochodowe. W grudniu sprzedano ponad półtora tysiąca takich pojazdów, o przeszło jedna czwarta więcej niż w ostatnim miesiącu 2014 roku. Z kolei w całym roku ubiegłym ten segment zwiększył się o blisko jedna trzecią, do ponad 17 tys. sztuk. Ma to być to efektem zwiększenia popytu na przewozy towarowe. Według GUS, od stycznia do listopada 2015 roku w transporcie drogowym przewieziono 185,3 mln ton towarów, o 7 proc. więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej, a na wpływ na ten wzrost miała mieć m.in. poprawa koniunktury w budownictwie.