Opublikowane wyniki zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. W trakcie wtorkowej sesji akcje spółki drożały nawet o ponad 5 proc. przy wysokich, jak na tę spółkę, obrotach.

W I kwartale 2016 r. Wielton wypracował 10 mln zł zysku netto, o 250 proc. proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny zwiększył się czterokrotnie do 14,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 175 mln zł i były o blisko 27 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie nieznacznie poprawiła pogorszyła się rentowność grupy – marża operacyjna zwiększyła się do 8,1 proc. z 2,6 proc. rok wcześniej.

Jak podała spółka, Wzrost na wyniku z działalności operacyjnej był możliwy przede wszystkim dzięki obniżce cen materiałów z kategorii głównych komponentów, wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz sprzyjającemu kursowi pary EUR/PLN.

W ujęciu ilościowym Wielton zanotował wzrost sprzedaży o ponad 14 proc., z 1596 sztuk sprzedanych przyczep i naczep w I kwartale ubiegłego roku do 1826 sztuk w zakończonym kwartale.W wynikach sprzedaży grupy wyraźnie widać pozytywny wpływ koniunktury na polskim rynku i rosnącego znaczenia rynków zachodnich.