Opublikowane po zamknięciu wtorkowej sesji wyniki sprzedażowe nie zrobiły pozytywnego wrażenia na inwestorach. W efekcie podczas środowej sesji akcje Inter Carsu traciły nawet ponad 5 proc.

W grudniu 2017. przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 7,1 proc. licząc rok do roku, osiągając poziom 520,5 mln zł. Sprzedaż krajowa w tym okresie zwiększyła się o 4,5 proc. w porównaniu z ponad 9-proc. wzrostem obrotów spółek zagranicznych. W porównaniu z poprzednimi miesiącami 2017 roku tempo wzrostu Inter Carsu wyraźnie wyhamowało. W tym okresie spółka rozwijała się przede wszystkim dzięki dynamicznie rosnącej sprzedaży w spółkach dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w naszym regionie Europy. Wszystkie mogą się pochwalić dodatnią dynamiką obrotów w 2017 roku. Ich przychody zagranicznych spółek dystrybucyjnych w minionym roku podskoczyły o 21,4 proc. wobec porównywalnego okresu zeszłego roku., podczas gdy sprzedaż na krajowym rynku zwiększyły się jedynie o 12,4 proc. rok do roku. W całym 2017 roku łączna sprzedaż grupy zwiększyła się o 15,3 proc., osiągając wartość prawie 6,8 mld zł.

Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów zanotowały spółki działające w Rumunii, Litwie i na Węgrzech wypracowując odpowiednio, 614 mln zł, 270 mln zł i 248,8 mln zł. Krajowy rynek wciąż odpowiada za około 60 proc. łącznych przychodów grupy, ale udział ten systematycznie maleje.

Z prognoz biur maklerskich wynika, że w 2017 roku Inter Cars wypracował 237 mln zł zysku netto przychodach na poziomie 6,83 mld zł, co oznaczałoby poprawę odpowiednio o ponad 3 proc. i 14 proc. względem 2016 roku.