W trakcie wtorkowej sesji za akcje Ursusa płacono na giełdzie 2,32 zł, co oznacza ponad 4-porc. spadek względem poniedziałkowego zamknięcia.

Spółka w III kwartale 2016 r. wypracował 65,5 mln zł przychodów, co oznacza ponad 67-proc. wzrost względem porównywalnego okresu poprzedniego toku. Okres ten jednak spółka zakończyła 1mln zł straty netto i 5,9 mln zł straty operacyjnej. – W III kwartale br. spółka pokazała skokowy wzrost przychodów w kraju i za granicą. Zyski pozostają pod presją realizacji programu rozwoju w branży i nowych projektów. Działania te powinny przynieść efekty w kolejnym roku, gdzie mamy nadzieję na poprawę wyników – wyjaśnił Karol Zarajczyk, prezes Ursusa.

W III kwartale 2016 r. sprzedaż krajowa grupy wyniosła 29,4 mln zł, co stanowiło wzrost o 16,5 proc. licząc rok do roku. Z kolei sprzedaż eksportowa sięgnęła 36,1 mln zł, o 160,5 proc. więcej niż przed rokiem, co było pochodną głównie realizacji projektów w Afryce. Jednocześnie w III kwartale Ursus zanotował skokowy wzrost sprzedaży do Europy Zachodniej.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Ursus wypracował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 203,8 mln zł w porównaniu z 214,1 mln zł przed rokiem.