Jednoosobowa działalność? Jak rozliczyć użytkowanie auta

Gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, masz prawo używać w tym celu własnego samochodu, niewłączonego do ewidencji środków trwałych. Przysługuje ci również możliwość odliczenia podatku VAT. Musisz jedynie pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Publikacja: 05.04.2017 14:25

Jednoosobowa działalność? Jak rozliczyć użytkowanie auta

Foto: moto.rp.pl

Co można odliczyć?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych działalności samochodu osobowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).

W chwili obecnej stawka ta wynosi:

– dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

– dla samochodu osobowego o pojemności silnika ponad 900 cm3 – 0,8358 zł.

Przykładowe wydatki, które można zaliczyć do kosztów firmowych w ramach limitu, to m.in. zakup paliwa, opłaty parkingowe, składki ubezpieczenia OC, AC, części zamienne, naprawy, przeglądy czy usługi serwisowe.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Warunkiem zaliczenia wyżej wymienionych wydatków w ramach limitu do kosztów uzyskania przychodów jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej (Ustawa o PIT – art. 23 ust. 7):

– nazwisko, imię, adres zamieszkania osoby używającej pojazd,

– numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,

– kolejny numer wpisu,

– datę i cel wyjazdu,

– opis trasy (skąd dokąd),

– liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

– stawkę za 1 kilometr przebiegu,

– kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,

– podpis podatnika i jego dane.

Jeśli pojazd był kierowany przez kogoś innego niż osoba prowadząca jednoosobową działalność, przedsiębiorca ma obowiązek dodać do ewidencji informację o udostępnieniu auta (datę i cel udostępnienia, stan licznika w dniu udostępnienia i w dniu zwrotu pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, dane personalne osoby, której udostępniono pojazd).

Wszelkie wydatki, które chcemy odliczyć w ramach limitu kilometrówki, należy odpowiednio udokumentować (np. stosownymi fakturami).

Ewidencję prowadzi się odrębnie dla każdego samochodu, natomiast wymienione wcześniej limity dotyczą jedynie prywatnych samochodów osobowych użytkowanych w ramach prowadzonej działalności.

Zapisów w ewidencji należy dokonywać z podziałem na miesiące kalendarzowe. Koszty w ramach limitu rozlicza się narastająco od początku roku. Jeżeli więc poniesione wydatki przekroczą limit obliczony od początku roku do końca rozliczanego miesiąca włącznie, to można je będzie uwzględnić w następnym miesiącu (oczywiście do wysokości limitu).

Odliczenie podatku VAT

Pojawia się pytanie, czy przedsiębiorca może rozliczyć 100 czy tylko 50 proc. VAT. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób eksploatowany jest samochód w firmie. Jeśli jest to wyłącznie użytek służbowy auta osobowego lub ciężarowego (nawet o masie do 3,5 tony), firmie przysługuje prawo do odliczenia pełnego podatku. Konieczne jest jednak zarejestrowanie pojazdu w urzędzie skarbowym, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu i stworzenie regulaminu eksploatacji.

Jeśli auto użytkowane jest służbowo i prywatnie, można odliczyć tylko 50% podatku VAT, jednak ma to także swoje zalety, ponieważ pojazd ma wówczas szersze zastosowanie. Jeśli planujesz zakup takiego auta, warto przejrzeć ogłoszenia np. tu: https://motomi.pl/.

A ubezpieczenie?

Wydatki na eksploatację auta to również koszty ubezpieczenia. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 47 Ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi przeliczają walutę euro na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, natomiast osoby prawne uwzględniają przy przeliczeniu średni kurs euro z dnia zawarcia umowy.

Co można odliczyć?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych działalności samochodu osobowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy).

Pozostało 84% artykułu
Archiwum
Gliwice walczą o motoryzacyjną nowość z silnikiem z Tych
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Archiwum
Zarobki Elona Muska zatwierdzone, ale nie jednogłośnie
Archiwum
Dyrekcja Skody proponuje podwyżkę zarobków
Archiwum
Europejski plan produkcji PSA
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Archiwum
Fabryka Opla w Tychach uratowana
Archiwum
Toyota wstrzymuje testy po tragicznym wypadku Ubera