Polski rynek jest szóstym największym w Europie, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Włochami i Szwecją. Przyrost wartości umów leasingowych zawartych w Polsce w pierwszej połowie roku sięgnął 13,2 proc., do 5,7 mld euro.

Firmy leasingowe od lat wspierają inwestycje polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm, zapewniając im dostęp do finansowania zewnętrznego. Leasing jest jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji MSP, które w Europie wypracowują blisko 60 proc. wartości dodanej w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Uważam, że wzrost inwestycji w sposób naturalny będzie sfinansowany przy udziale leasingu – uważa wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope Mieczysław Woźniak.

Na sześć największych europejskich rynków przypadło 72 proc. wartości inwestycji sfinansowanych przez sektor leasingowy.

Największym konsumentem leasingu są przedsiębiorcy (72 proc. wartości inwestycji), konsumenci (23 proc.), sektor publiczny (3 proc.) oraz inne grupy klientów (2 proc.). W Polsce z usług leasingu korzystają głównie firmy, których według szacunku ZPL jest ok. 0,5 mln.