Według doniesień agencji Reuters, Chiny obciążyły producentów pojazdów elektrycznych odpowiedzialnością za recykling zużytych baterii. Państwo Środka jest największym rynkiem pojazdów elektrycznych na świecie. W ubiegłym roku w Chinach zarejestrowano 777 tys. pojazdów napędzanych energią elektryczną, w tym 579 tys. osobowych. 

Jednakże, wraz z popularnością aut na prąd rośnie liczba odpadów. Prognozy zakładają, że łączna masa baterii zużytych w Chinach w latach 2018-2020 osiągnie poziom do 120 do 200 tys. ton, zaś w roku 2025 nawet 350 tys. ton.

Chcąc przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska, rząd w Pekinie ogłosił tymczasowe regulacje prawne, które nakazują producentom tzw. new-energy vehicles (pojazdów całkowicie elektrycznych, elektryczno-wodorowych oraz hybryd typu plug-in) odzyskiwanie, magazynowanie oraz wysyłanie zużytych akumulatorów do zakładów zajmujących się ich recyklingiem. Ponadto, producenci z branży motoryzacyjnej muszą uruchomić usługi pozwalające kierowcom EV na wygodną wymianę lub naprawę baterii swoich pojazdów. Na mocy nowych przepisów, zostanie ustanowiony system, pozwalający na identyfikację osób będących właścicielami zużytych akumulatorów.