W październiku przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 20,6 proc. licząc rok do roku, osiągając poziom 668,2 mln zł. Sprzedaż krajowa w tym okresie zwiększyła się o 18,5 proc. w porównaniu z prawie 27-proc. wzrostem obrotów spółek zagranicznych.

Wzrost biznesu Inter Cars zawdzięcza przede wszystkim dynamicznie rosnącej sprzedaży w spółkach dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w naszym regionie. Wszystkie mogą się pochwalić dodatnią dynamiką obrotów w tym roku. Ich przychody w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku podskoczyły o 22,3 proc. wobec porównywalnego okresu zeszłego roku., podczas gdy sprzedaż na krajowym rynku zwiększyły się jedynie o 12,2 proc. rok do roku. W okresie od stycznia do października tego roku łączna sprzedaż grupy zwiększyła się o 15,7 proc., do niemal 5,6 mld zł.

Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów zanotowały spółki działające w Rumunii, Litwie i na Węgrzech wypracowując odpowiednio, 510 mln zł, 255 mln zł i 205 mln zł. Krajowy rynek wciąż odpowiada za około 60 proc. łącznych przychodów grupy, ale udział ten systematycznie maleje.

Z prognoz biur maklerskich wynika, że w 2017 roku Inter Cars może liczyć na 245,8 mln zł zysku netto przychodach na poziomie 6,9 mld zł, co oznaczałoby poprawę odpowiednio o prawie 7 proc. i 15 proc. względem 2016 roku.

Podczas poniedziałkowych notowań za walory Inter Carsu płacono na giełdzie około 280 zł, co oznacza spadek o ponad 2 proc. względem kursu odniesienia z poprzedniej sesji.