Piotr Mazurek, radny Koalicji Obywatelskiej zauważył, że przy rozszerzającej się strefie płatnego parkowania, „kierowcy szukają miejsc do parkowania poza wyznaczonymi do tego płatnymi strefami. Konsekwencją są pozostawione samochody m.in. na trawnikach, skwerach czy innych miejscach nie objętych obowiązkiem opłaty”. Do sprawy odniosła się Renata Kaznowska, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy, która powiedziała, że ratusz ma świadomość problemu związanego z pozostawianiem samochodów poza wyznaczonymi strefami w miejscach, gdzie jest to zabronione. - Niejednokrotnie samochody są pozostawiane w miejscach, które mogą stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np.: przed przejściem dla pieszych, skrzyżowaniem, drogach dla rowerów czy przystankach komunikacji zbiorowej – powiedziała Kaznowska. Rozwiązaniem problemu mógłby się zająć specjalny zespół składający się z przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, straży miejskiej i policji.

Czytaj więcej

Najdłuższy tunel w Polsce bez wypadku

Jednym z pomysłów jest stworzenie nowej komórki w szeregach straży miejskiej. - Kierownictwo Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozważa wydzielenie specjalnej struktury organizacyjnej. W skład której wejdą strażnicy zajmujący się wyłącznie popełnieniem (red. przez kierowców) wykroczeń w ruchu drogowym na obszarach wydzielonych SPPN w Warszawie” – zapowiedziała Kaznowska. Wiceprezydent Warszawy poinformowała również, że straż miejska w 2021 roku wydała 9747 dyspozycji usunięcia pojazdów z drogi ze względu na tamowanie ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto założyli 15 369 blokad na koła, a za złe parkowanie wystawili 15 828 mandatów i sporządzili 341 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli ponad 21 tys. sprawców wykroczeń.