Czym właściwie jest budynek gospodarczy?

Według przepisów jest on „budynkiem służącym mieszkańcom domu, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia”.[1]

Z punktu widzenia ubezpieczyciela jest to budynek trwale związany z gruntem o charakterze niemieszkalnym, nieprzeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a także garaż̇ wolnostojący, który ubezpieczony użytkuje na podstawie prawa własności (współwłasności) lub innego tytułu prawnego. Budynek gospodarczy lub garaż̇ wolnostojący musi znajdować́ się̨ na tej samej posesji, co ubezpieczany dom.

Czy warto ubezpieczyć taki budynek?

Odpowiedź jest jedna – warto! Ten budynek jest podatny na takie same szkody, jak budynek mieszkalny. Jeśli więc na swoim terenie posiadamy budynek gospodarczy, możemy ubezpieczyć go na wypadek wystąpienia następujących zdarzeń: pożaru, szkody wyrządzonej w wyniku przeprowadzenia akcji ratowniczej, przepięcia prądu, upadku drzewa lub masztu, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, zalegania śniegu i lodu, deszczu nawalnego, zanieczyszczenia przez dym i sadzę po pożarze, eksplozji, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku statku powietrznego i zalania.

Ważne jest to, że budynek gospodarczy lub garaż wolnostojący musi być trwale związany z gruntem oraz znajdować się na tej samej posesji, co ubezpieczany dom. Nie może mieć charakteru mieszkalnego ani przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do jakiej kwoty możemy ubezpieczyć budynek gospodarczy?

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości możemy rozszerzyć o ubezpieczenie budynku gospodarczego do kwoty 80 000 zł. Zakres ochrony dodatkowej ubezpieczenia domu jest bardzo szeroki.

Ubezpieczeniu budynku gospodarczego podlegają elementy stałe – zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi. Należą do nich meble w zabudowie, antresole, piece, instalacje (np. wodne, elektryczne, grzewcze) czy elementy dekoracyjne.

Drugą grupą podlegającą ubezpieczeniu są elementy ruchome. Należą do nich meble nieznajdujące się w zabudowie, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, rowery, wózki inwalidzkie, narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt oświetleniowy, sprzęt turystyczny i sportowy, rehabilitacyjny, a także części do samochodów, motocykli.

Oprócz budynku gospodarczego możemy ubezpieczyć też inne elementy posiadłości, a często zapominamy, że i one mogą być narażone na szkody. Jeśli posiadamy na terenie posesji ogrodzenie, bramy, furtki i inne obiekty, możemy je ubezpieczyć na wypadek wielu różnych zdarzeń losowych, także wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

Jakie obiekty możemy ubezpieczyć?

Oprócz ogrodzenia i jego elementów, ubezpieczyciel  może objąć ochroną altany ogrodowe, tarasy, chodniki, studnie, rzeźby, rośliny doniczkowe, huśtawki, meble ogrodowe, grille, baseny czy lampy.

Wszystkie obiekty wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

[1] Ustawa “Prawo budowlane”

Materiał Promocyjny

Mogą Ci się również spodobać

Po krytyce rasistowskiego klipu VW stworzy radę ds. etyki

Volkswagen został skrytykowany za rasistowską reklamę. Po wewnętrznej ocenie producent samochodów przyznaje się do ...

Marcedes znakomicie radzi sobie na polskim rynku / fot. MB

Marki premium ciągną w górę

Osłabła Skoda, osłabła Toyota, za to wzmocnił się Volkswagen. Trzy marki zajmujące podium najlepiej ...

Audi zapłaci 800 mln euro grzywny

Ze względu na manipulacje przy silnikach diesla niemiecka prokuratura nałożyła grzywnę na markę Audi. ...

Bentley przegrał proces. Nie może sprzedawać ubrań pod swoją marką

Po przegranym procesie Bentley nie może sprzedawać pod swoją marką ubrań. Musi również ograniczyć ...

Słaba sprzedaż modeli dostawczych. Podsumowanie kwartału

Przed ujemnymi wartościami sprzedaży nie uchroniła się również branża pojazdów dostawczych, która zanotowała ponad ...

Będzie więcej diesli na rynku używanych aut

Zakazy wjazdu do niemieckich miast dla starszych aut z silnikiem wysokoprężnym zwiększą ich napływ do ...