Rodzaje ubezpieczeń samochodu

Wśród ubezpieczeń samochodu możemy wyróżnić ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Pierwsze z nich (OC) ma na celu zabezpieczenie finansowe poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym spowodowanym przez innego uczestnika ruchu drogowego. Polisy, których zakup nie jest obligatoryjny zapewniają natomiast ochronę majątku ubezpieczonego m.in. od szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w tym nieznanych sprawców, a także gwarantują pomoc w nagłych sytuacjach.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – jest to ubezpieczenie samochodu obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono rekompensatę szkód poniesionych w wyniku kolizji oraz wypadków drogowych spowodowanych przez pojazd ubezpieczony.

• Autocasco (AC) – jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów, które chroni przed finansowymi skutkami szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży auta. Dotyczy to zarówno sytuacji losowych (np. pożaru), jak i tych spowodowanych przez osoby trzecie (np. kradzieży).

• Assistance – to nieobowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, które zapewnia określony w umowie rodzaj pomocy w awaryjnych sytuacjach. Może ono obejmować takie usługi, jak: holowanie auta w przypadku awarii, serwis (np. wymianę opon) czy możliwość skorzystania z auta zastępczego.

• NNW – to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje wypłatę odszkodowania dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego. Działa ono również w przypadku śmierci.

Zakup polis ubezpieczeniowych jest obecnie bardzo prosty, można to zrobić, nie wychodząc z domu – przez internet, tak jak w przypadku ubezpieczenia samochodu w ofercie PKO BP.

Mat. Partnera

Które ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe? Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi jasno – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zaliczają się do nich nie tylko właściciele samochodów osobowych, ale również motocykli, motorowerów, ciągników (traktorów) rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych, które poruszają się po drogach publicznych. Z obowiązku posiadania OC wyłączone są pojazdy silnikowe poruszające się z maksymalną prędkością 25 km/h wykorzystywane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego oraz pojazdy zabytkowe i historyczne (o ile nie są wprowadzane do ruchu).

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Co ważne, w Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przypisane jest do auta, a nie do konkretnego kierowcy (polisa OC jest nierozerwalnie związana z pojazdem). Oznacza to, że w przypadku sprzedaży samochodu dotychczasowy posiadacz pojazdu musi przekazać nowemu właścicielowi polisę OC. W terminie 14 dni od dnia sprzedaży musi również poinformować swojego ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności pojazdu na kupującego.

Mat. Partnera

Jak sprawdzić, czy posiadam wymagane ubezpieczenie?

Sprawdzenie ubezpieczenia OC pojazdu jest możliwe na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (można to zrobić nieodpłatnie). Należy jedynie podać VIN (Vehicle Identification Number) lub numer dowodu rejestracyjnego. To, czy nasze ubezpieczenie jest aktualne, możemy także zweryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Również musimy posiadać VIN pojazdu, numer dowodu oraz dodatkowo datę pierwszej rejestracji. W systemie możemy także sprawdzić pełną historię auta, co może być niezwykle przydatne podczas zakupu używanego samochodu.

Kiedy warto sprawdzić OC pojazdu w ogólnodostępnych rejestrach?

• Gdy nie jesteśmy pewni, do kiedy jest ważne ubezpieczenie pojazdu, którego jesteśmy właścicielami.

• Kiedy braliśmy udział w kolizji drogowej. Posiadanie aktualnej polisy sprawcy warto zweryfikować zwłaszcza wtedy, gdy decydujemy się na spisanie oświadczenia i nie wzywamy policji na miejsce zdarzenia.

• Przed zakupem używanego pojazdu. W CEPiK sprawdzimy nie tylko ważność ubezpieczenia OC, ale możemy również zapoznać się z historią pojazdu – znajdziemy tam takie informacje takie jak rok produkcji czy data pierwszej rejestracji w kraju.

Materiał Promocyjny