W jaki sposób sektor IT może wspierać branżę automotive w obecnych czasach?

- Trendem, który obserwuję zarówno w Polsce jak i u zagranicznych klientów jest stopniowe przechodzenie z lokalnego przetwarzania danych na rozwiązania chmurowe, które dają praktycznie nieograniczone możliwości. Nasi specjaliści poza realizacją przedsięwzięcia, pełnią też funkcję doradczą przy wyborze najlepiej dostosowanych do potrzeb firmy modułów i rozwiązań.

Jaką przewagę dają nowoczesne systemy informatyczne?

- Jednym z ciekawszych, realizowanych obecnie projektów jest automatyzacja procesów przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na podstawie danych historycznych i decyzji podjętych przez człowieka, AI będzie w stanie nauczyć się pewnych zachowań, a następnie samodzielnie analizować otrzymane od klienta zgłoszenie gwarancyjne i podpowiadać obsługującym wniosek osobom możliwe rozwiązania danej sytuacji. W przypadku trudności z jednoznacznym zakwalifikowaniem zgłoszenia, sztuczna inteligencja przekaże wniosek operatorowi i poprosi o podjęcie decyzji, a następnie wykorzysta te informacje w procesie doskonalenia swoich mechanizmów decyzyjnych. Obsługa wniosków gwarancyjnych wymagała do tej pory żmudnej i powtarzalnej pracy. Teraz będzie wykonywana dużo szybciej.

Jak przebiega proces wdrożenia takiego systemu?

- Posługując się kolejnym przykładem z obszaru gwarancji, w systemach takich jak SAP, bazowa wersja przypomina zestaw możliwych do wykonania akcji, a nie gotowy do uruchomienia proces, dlatego bardzo ważny jest etap poznawania klienta.

Po zapoznaniu się z jego potrzebami konsultanci są w stanie zaprojektować ścieżki łączące poszczególne elementy. Posiadacza danego produktu z producentem, importerem czy serwisem, sprzedawcą pojedynczych podzespołów, dochodząc nawet do huty, której problemy z piecem mogły być przyczyną złamanej śruby i ewentualnej usterki. Proces jest bardzo złożony, a naszą rolą jest jego maksymalne uproszczenie. Od momentu, kiedy pojawi się usterka, do momentu rozpatrzenia wniosku gwarancyjnego i rozliczenia kosztów naprawy z podmiotem za nią odpowiedzialnym.

Zastosowanie narzędzi informatycznych pozwala na przechowywanie danych w jednym miejscu, uproszczenie procesu czy skrócenie czasu decyzji. To właśnie czas potrzebny na zamknięcie procesu odgrywa tutaj kluczową rolę. Wypłacając zadośćuczynienie klientowi, bądź usuwając usterkę na własny koszt, dealer czy producent, musi jak najszybciej znaleźć przyczynę problemu i dochodzić roszczeń, unikając w ten sposób zamrażania własnych środków.

Dopiero wtedy jesteśmy w momencie, w którym można myśleć o optymalizacji kosztowej, czyli automatyzacji, zaangażowaniu sztucznej inteligencji czy wykorzystaniu uczenia maszynowego. Ponieważ wiele wniosków jest do siebie podobnych, dotyczących powtarzalnej usterki np. jednego modelu, w niektórych wypadkach wystarczą nawet proste narzędzia, które w oparciu o ich analizę umożliwią podjęcie odpowiedniej decyzji.

Filip Stankowski, Senior Consultant w Hicron

Filip Stankowski, Senior Consultant w Hicron

Czy i dlaczego doświadczenie w branży powinno być jednym z najważniejszych kryteriów przy planowaniu współpracy?

- Przewagą w tym wypadku staje się znajomość projektów nie tyle od strony technicznej, ile stojącego za nimi podejścia biznesowego. Dzięki ściśle określonej specjalizacji, mamy kontakt z klientami z różnych zakątków świata. Poznajemy inne modele współpracy, ich kulturę organizacyjną czy sposób działalności. Z każdym kolejnym projektem zbieramy doświadczenia i przekuwamy je w know-how, wyciągając najlepsze praktyki.

Wiedza z obszaru IT w połączeniu ze znajomością branży automotive pomaga nam łatwiej wdrażać rozwiązania, ale też doradzać klientom, w jaki sposób mogą usprawnić funkcjonujące w firmie mechanizmy, stając się najlepszymi w swojej klasie.

Dzieje się to z korzyścią zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Dość często rozwiązania, które rodzą się w głowach naszych konsultantów i z sukcesem implementowane są dla jednej firmy, jesteśmy w stanie przenieść też na inne, napędzając w ten sposób całą branżę. Słuchając klientów z całego świata, poznajemy kierunek, w którym postępują innowacje i razem podążamy drogą rozwoju.

Materiał Promocyjny