Materiał informacyjny PKN ORLEN

- Zgodnie z naszą strategią, rozwijamy biznes w sposób zrównoważony. Angażujemy się w ważne inicjatywy, które przyspieszą rozwój odnawialnych źródeł energii. To perspektywiczna branża, która ma coraz większe znaczenie w polskiej gospodarce i pozytywny wpływ na środowisko naturalne – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Takie podejście ma na celu wyko­rzystanie  szans i możliwości wynikających ze zmian otoczenia i kreowanie wartości społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej koncernu. PKN Orlen bierze na siebie odpowiedzialność za kształtowanie ekosys­temów, w których funkcjonuje, a transfor­mację systemu energetycznego w Europie Środkowo-­Wschodniej traktuje jako klu­czowy obowiązek w obliczu wyzwania klimatycznego.

Z tego strategicznego założenia wynika przede wszystkim bieżąca działalność firmy, która  w wielu aspektach koncentruje się na popularyzacji celów klimatycznych. M.in. w ramach współpracy z dostawcami, Orlen chce wykorzystać swój wpływ do pro­mowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie odpowiedzialności koncernu za cały cykl życia produktu – w tym za użyte surowce, rozwój, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. Orlen w ten sposób promuje wśród swoich klientów odpowiedzialną konsumpcję.

Klienci mogą wspierać ekologiczne wartości na stacjach Orlen, np. wybierając produkty w opakowaniach wytwarzanych z jednego materiału (np. papieru), co ułatwia ich łatwiejszą segregację. Również produkty spożywcze, oferowane na stacjach koncernu, powstają z myślą o ochronie ekosystemu. I tak np. czekolada dostępna w Stop.Cafe posiada certyfikat Rainforest Alliance, który potwierdza, że jest produkowana w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska. Certyfikatami  Fairtrade i World Land Trust może się pochwalić tak lubiana przez kierowców kawa. Z kolei gotowe posiłki, które można kupić na stacjach Orlen wspierają zdrową dietę. Są przygotowane z naturalnych składników, nie zawierają konserwantów, aromatów ani wzmacniaczy smaku. Co więcej, kupując na Orlenie – wspieramy polskich dostawców. Dostępne na stacjach hot dogi są produkowane z wyselekcjonowanych składników, takich jak pieczywo z polskich zbóż oraz mięso z polskich hodowli. Na stacjach Orlen ekologiczna jest nawet myjnia, ponieważ ma zamknięty obieg wody i wykorzystuje biodegradowalne środki myjące.

OZE dla bezpieczeństwa

Realizacja celów ekologicznych nie może jednak być ograniczana do budowania indywidulanych nawyków konsumenckich. Dlatego PKN Orlen konsekwentnie angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii. Koncern podpisał porozumienie zakładające zintensyfikowanie prac w obszarze biogazu i biometanu. Rozwój tego sektora OZE wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenie importu surowców energetycznych. To kolejna inicjatywa, która wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

- Poprzez spółkę Orlen Południe konsekwentnie inwestujemy w biogazownie, które będziemy przekształcać w nowoczesne biometanownie. Wytwarzany przez nas biometan będzie miał kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji transportu. Biometan może zostać sprężony do BioCNG, skroplony do BioLNG lub służyć do produkcji biowodoru, stanowiącego komponent paliw ciekłych – podkreśla Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN Orlen ds. Operacyjnych.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu jest realizowane przez Orlen wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji branżowych i jednostek naukowych.

Zatankuj wodór na stacji

Kolejną inicjatywą wynikającą ze strategii zrównoważonego rozwoju jest inwestycja w przyjazne środowisku technologie wodorowe. To działanie wpisuje się w strategię ORLEN2030, która zakłada wzrost znaczenia paliw alternatywnych. W ramach jednego z największych krajowych projektów: „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)”, PKN Orlen zbuduje w Poznaniu i Katowicach dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru oraz mobilną stację we Włocławku. Na realizację tego przedsięwzięcia koncern otrzymał 2 mln euro dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility. Do 2030 roku ma powstać ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce.

- Jesteśmy nowoczesnym koncernem, wpisującym się w globalny trend rozwoju innowacyjnych, a przy tym ekologicznych technologii, które wytyczają nam drogę do zrównoważonego biznesu. Jedną z nich jest technologia wodorowa. To przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace nad jej rozwojem, ponieważ chcemy zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie. W Trzebini, Włocławku, a następnie w Płocku powstaną huby wodorowe. Równolegle podejmujemy współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi – potencjalnymi odbiorcami wodoru. Stacje tankowania wodoru, które zamierzamy zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji naszych biznesowych celów – deklaruje Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. Stacje będą przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu. Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

PKN Orlen konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie.

Jednak wodór to nie tylko transport samochodowy. Koncern w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy.  Lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć PKN Orlen to prototyp. Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Jej udźwig to ok. 3200 ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 170 kg. Lokomotywa jest wyposażona w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową. Lokomotywa została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz antykolizyjny system rozpoznawania przeszkód.

Materiał informacyjny PKN ORLEN